SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Hittarps Idrottsklubb
Sportkontoret - uppdrag och roller

SPORTKONTORETS UPPDRAG

 

Sportkontorets uppdrag är att driva och utveckla Hittarps IK i linje med styrelsens beslut.

 

I allt som görs ska sportkontoret skapa en upplevelse av Hittarps IK som förmedlar värdeorden kul, kvalitet, kamratskap.

 

KONKRETA EXEMPEL

 

 • Serva och stötta utövare och ledare – aktivt bidra till att de lyckas.
 • Säkerställa att varje ledare och grupp har samma förutsättningar att bedriva sin idrott.
 • Skapa en så friktionsfri miljö som möjligt för utövare, ledare, tränare, sponsorer och andra som kommer i kontakt med Hittarps IK.
 • Möjliggöra trygg, lustfylld, hållbar och ekonomiskt säkrad idrottsutövning.
 • Vara goda representanter för Hittarps IK och kan på ett självklart och naturligt sätt förmedla föreningens vision och värderingar.

Nedan följer de roller som finns på Sportkontoret och exempel på respektive ansvarsuppgifter.

 

ROLLER

 

KLUBBCHEF

Fredrik Dupont

fredrik.dupont@hittarpsik.se

 

Klubbchef har huvudansvar för det operativa och strategiska arbetet i föreningen. Ansvar för arbetet med att skapa en stark och professionell organisation samt att utveckla verksamheten mot nästa nivå. Leder arbetet med att utveckla föreningen.

 • Klubbchefens uppgift är att bygga starka relationer med olika intressenter kring föreningen såsom partners, personal, spelare och ledare.
 • Klubbchefen ansvarar för att prioritera och fördela arbetsuppgifter i övrig organisation.
 • Klubbchefen ansvarar för att satt budget efterlevs, och att successivt arbeta in en medvetenhet i organisationen kring föreningens intäktsarbete och kostnadsstruktur.
 • Klubbchefen är del av Fotbollsutskottet med ansvar att säkerställa en röd tråd mellan det sportsliga och kommersiella.      

 

MARKNADS- OCH FÖRSÄLJNINGSANSVARIG

Jessica Widlund

jessica.widlund@hittarpsik.se 

 

Marknadsansvarig har ett övergripande ansvar för arbetet med Hittarps IK:s varumärke, marknadsutveckling och kommunikation. Alla frågor som rör sponsring tas med marknadsansvarig. 

 • Marknadsansvarig ansvarar för arbetet med att utveckla och driva föreningens kommersiella intäktsströmmar.
 • Marknadsansvarig ansvarar för att utveckla och paketera Hittarps IK:s varumärke så att det laddas med värden som gör föreningen attraktiv för marknaden.
 • Marknadsansvarig ansvarar för att driva klubbens partnernätverk HIK-familjen.
 • Marknadsansvarig ansvarar för att initiera och driva föreningens CSR-arbete och skapa en strategisk plan för hur föreningen ska arbeta med detta område.
 • Marknadsansvarig ansvarar för att planera och fördela kommunikationsarbetet.

 

Administratör/Fotbollsutvecklare

Johan Sandström

johan.sandstrom@hittarpsik.se

0734-428601

 

Fotbollsutvecklaren ansvarar för att Hittarps IK:s ”Fotbollsresan” implementeras i föreningens fotbollsverksamhet. Sportchefen ska skapa en service runt träningar och matcher som upplevs högkvalitativ och bekymmersfri för tränare, ledare, utövare och domare.

 • Sportchef ansvarar för att praktiskt implementera ”Fotbollsresan”.
 • Sportchef bidrar med idéer på och verktyg för hur fotbollsverksamheten kan fortsätta att utvecklas i den riktning som krävs för att förverkliga föreningens vision Så många som möjligt – så länge som möjligt.
 • Sportchef ansvarar för den praktiska träningsmiljön och är ett naturligt och konstant stöd till tränare och ledare.

 • Sportchef har en regelbunden och tydlig närvaro hos grupperna.
 • Fotbollsutvecklaren säkerställer, tillsammans med klubbchefen, att FOGIS och Sportadmin är ett lättarbetat verktyg för tränare och ledare.
 • Fotbollsutvecklaren ansvarar för ledarutbildningen. I ansvaret ingår dels Hittarps IKs interna utbildningar, dels bokning och planering av externa utbildningar, som exempelvis SvFF:s nationella utbildningar.

 • Sportadministratör ansvarar för administrationen av samtliga tränings- och matchbokningar, samt domartillsättning.

 

SPORTADMINISTRATÖR

Johan Sandström

johan.sandstrom@hittarpsik.se

0734-428601

 • Sportadministratör ansvarar för administrationen av samtliga tränings- och matchbokningar, samt domartillsättning.

 

EKONOMIANSVARIG

Matilda Alqvist

ekonomi@hittarpsik.se

 • Ekonomiansvarig säkerställer att verksamheten kortsiktigt och långsiktigt är ekonomiskt sund och effektiv.
 • Ekonomiansvarig ska vara en proaktiv samtalspartner till klubbchef, styrelse, ledare och idrottsutövare i allt som rör pengar i klubben.
 • Ekonomiansvarig ansvarar för bokföring, samtliga in- och utbetalningar samt bokslut och skattedeklarationer.
 • Ekonomiansvarig ansvarar för medlems- och partnerfaktureringen.
 • Ekonomiansvarig ansvarar för det ekonomiska stödet till grupperna vad gäller bl a lagkonto, betalningar och faktureringar.
 • Ekonomiansvarig ska successivt arbeta in en medvetenhet i organisationen att koppla främst utgifter men även intäkter till godkänd budget

 

MATERIAL

Jenny Nordström

jenny.nordstrom@hittarpsik.se alternativt gymnastik@hittarpsik.se

0739-225900

 

Materialansvarig har ansvaret för materialförsörjningen för samtliga grupper/lag, för förnödenheter och material till föreningens A-lag samt för de verksamheter som Hittarps IK arrangerar i föreningens lokal.

 

Materialansvarig ansvarar också för administrationen av gymnastikverksamheten.

 • Materialansvarig säkerställer att material för träning och matcher finns tillgängligt. Exempel på material är bollar, koner, västar och diverse gymnastikutrustning.
 • Materialansvarig ansvarar för kontakten med Intersport, inklusive beställningar och reklamationer.   
 • Materialansvarig ansvarar för beställning av kläder till nya ledare.
 • Materialansvarig ansvarar för att tränings- och matchkläder samt handdukar är tvättade när de ska användas.
 • Materialansvarig ansvarar för inköp av mat till bl a HIK+, fotbollsskolan,
 • A-lagen och inför Eskilscupen samt för varumottagning av mat, kioskvaror, idrottsmateriel och liknande.
 • I rollen som gymnastikadministratör ansvarar materialansvarig för kontakten med gymnastikledare, uppdatering av och information i Sportadmin, gymnastikkölistan, ledarutbildning, gymnastikläger samt i samarbete med gymnastikledarna gymnastikens våruppvisning.
 • I rollen som gymnastikadministratör ansvarar materialansvarig för att hålla Gymnastikresan uppdaterad samt att den når ut till och används av samtliga gymnastikledare.

 

DRIFTANSVARIG

Hans Gribbling

hans.gribbling@hittarpsik.se

0705-394110

 

Driftansvarig har ansvaret för löpande drift och underhåll av Laröds IP:s inom- och utomhusfaciliteter samt Hittarpshallen. Driftansvarig ansvarar för att anläggningen håller en hög standard och lever upp till klubbens mål. I ansvaret ingår bl a renhållning inne och ute, konstgrässkötsel, gräsklippning och linjering.

 • Driftansvarig ansvarar för att bokning och tillsättning av omklädningsrum och Hittarpshallen matchar med ställda ljustider.
 • Driftansvarig ansvarar för att informationstavlan för bokade planer är korrekt ifylld inför varje matchdag.
 • Driftansvarig ansvarar för att uppmärksamma och initiera de processer som behövs för att säkerställa att Hittarps IK har den anläggning som styrelsen och/eller klubbchefen satt som mål.

 

Kontakt

Besöksadress:
Gummarpsvägen 25

Postadress:
Box: 190 50, 250 19 Helsingborg

Telefon:
042-92849

 

För kontaktuppgifter se nedan:

 

Område Kontaktperson
Affärsutveckling  
Arrangemang  
Bussbokning  
Dispenser  
Domarredovisningar, domare  
Domarschema  
Domarutbildning  
Ekonomi ekonomi@hittarpsik.se
Felanmälan Laröds IP eller Hittarpshallen hans.gribbling@hittarpsik.se
FOGIS  
Fotbollsinskrivning 5-årslag  
Fotbollsskolan  
Friends Cup  
Föreningsavgifter ekonomi@hittarpsik.se
Föreningsbidrag  
Föreningspolicy  
Försäkring ekonomi@hittarpsik.se
Grönt kort  
Gymnastik gymnastik@hittarpsik.se
Hemsida/Sociala medier  
HIK +  
HIK-dagen  
HIK-familjen  
Hittarpshallen hans.gribbling@hittarpsik.se
Kiosken jenny.nordstrom@hittarpsik.se
Klubbstugan, boka lokal  
Kvarglömda kläder sportkontor@hittarpsik.se
Lagkassa ekonomi@hittarpsik.se
Lagsponsring  
Laröds IP - generell hans.gribbling@hittarpsik.se
Lovfotboll  
Marknadsföring  
Matchflyttar  
Matchtröjor jenny.nordstrom@hittarpsik.se
Material lag och ledare jenny.nordstrom@hittarpsik.se
Medlemsavgifter ekonomi@hittarpsik.se
Målvaktsträning  
Nya spelare - senior  
Nya spelare - ungdom  
Nycklar och tagg hans.gribbling@hittarpsik.se
Omklädningsrum - bokning  
Personal  
Planbokning  
Provträning  
Seniorlag Dam  
Seniorlag Herr  
Serieanmälan  
Skåneboll och SvFF  
Spelarlicens 15 år och äldre  
Sponsring, samarbetspartners  
SportAdmin - medlemsregister  
SportAdmin - nya ledare  
SportAdmin - närvarohantering  
Stödmedlem ekonomi@hittarpsik.se
Träningsmatcher  
Träningstider  
Unga ledare  
Ungdomsregistrering Fogis   
Utbildningar  
Åldersdispens  
Övrigt  

 

 

 
Huvudpartners